+
+
+

HOSTAN SP. Z O.O.

PRODUCENT PIANY OGNIOCHRONNEJ

LUKSEN B1


O NAS

Witamy na stronie producenta ogniochronnej piany Luksen B1 firmy HOSTAN Sp. Z O.O.


Jesteśmy firmą, która od 10 lat zajmuje się montażem stolarki aluminiowej bezklasowej i pożarowej. Od 7 lat Jesteśmy producentem piany montażowej, ogniochronnej Luksen B1. Jest to produkt, który rozwijamy i badamy od początku jego powstania. Dzisiaj jest to piana przebadana wspólnie z firmą Mercor Assa Abloy oraz z czołowym producentem systemów stolarki aluminiowej firmą Aliplast. Dalsze badania z innymi systemami stolarki aluminiowej są w toku. Dotychczasowe wyniki pokazują, że nasz produkt doskonale spełnia wymagania elementu montażowego stolarki pożarowej. Zostało to potwierdzone wydanym przez ITB w 2013 roku Aprobatą Techniczną(poniżej)...

Aprobata AT-15-9177/2013

... a następnie uaktualnione w listopadzie 2018 roku poprzez wydanie Krajowej Oceny Technicznej (poniżej link do pobrania pełnej wersji dokumentu w formacie pdf.)

Krajowa Ocena Techniczna 2018 0724Ogniochronna piana Luksen B1, przeznaczona do montażu stolarki przeciwpożarowej, teraz w wyjątkowej promocji !!! Sześć sztuk w cenie 180 pln netto.

Zamówienia pod nr 601 661 575 lub e-mail luksen@luksen.pl.
Dostawa kurierem na drugi dzień.

BADANIA


Piana Luksen B1 została przebadana w laboratoriach firmy ASSA ABLOY MERCOR DOORS, pod kątem odporności ogniowej jako element uszczelniający i montażowy. Wyniki badań były na tyle dobre, że została ona polecona firmom montażowym ASSA ABLOY jako rekomendowana piana montażowa.
Poniższy film przedstawia badanie ogniowe stolarki aluminiowej w klasie EI 30, wykonane w czerwcu 2020 roku, gdzie wykorzystano do badań pianę Luksen B1.

W czerwcu 2020 roku piana Luksen B1 została w pisana do Krajowej Oceny Techncznej ITB systemu ppoż. FR90 firmy Aliplast jako element montażowy. Jest to wynikiem wspólnych badań przeprowadzonych rok wcześniej.

Poniżej link pod którym dostępny pełny tekst KOT.
ITB-KOT-2018-0437-ALIPLAST-WYDANIE 2 (1)

TECHNOLOGIA


Piana Luksen B1 to jednoskładnikowa pianka poliuretanowa, twardniejąca na skutek absorbcji wilgoci z powietrza. Aplikowana przy pomocy pistoletu.

Piana przeznaczona jest do uszczelniania przestrzeni między ościeżami ościeżnicami drzwi i okien. Zapewnia odporność ogniową szczelin pionowych i poziomych: EI 90, EI 120, EI 180, EI 240 wg PN-EN 13501-2:2008 w zależności od szerokości złącza i grubości ściany wg punktu 2 KOT - 2018/0724 wydanie 1.

Produkowana jest na bazie żywic poliuretanowych z udziałem środka spieniającego i dodatku uniepalniającego (tzw. retardantu,w ilości 25% - 30% wagowo)

Piana B1 Luksen stosowana na podkładzie klasy reakcji na ogień A1 lub A2 lub płytach gipsowo-kartonowych w szczelinach lub złączach o szerokości do 75 mm, została sklasyfikowana w klasie B-s1, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako niezapalna, według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

DANE FIRMY


PRODUCENT
HOSTAN SP. Z O.O.
30-539 KRAKÓW
PL. LASOTY 3/2


SPRZEDAŻ
HOSTAN PIOTR FORYŚ
31-431 KRAKÓW
Ul. Brogi 49


ZAMÓWIENIA
e-mail: luksen@luksen.pl
tel.: 601 661 575

Dokumenty badań

ALIPLAST